Velkommen om bord i Christian Radich!

Skutas historie

Generell Informasjon

Navn                     Sk/S Christian Radich

Rigg                       Tremastet fullrigger

Hjemsted           Oslo, Norge

Bygget                 Framnæs Mekaniske Verksted, Sandefjord Norge, 1937

Arkitekt               Christian Blom, direktør ved Marinens Hovedverft.

 

 

Mannen Christian Radich var opptatt av å gi ungdom opplæring til å bli skikkelige sjøfolk og testamenterte kr. 90.000,- til bygging av en seilskute. Han satte som eneste betingelse at den skulle bære hans navn – og slik ble det.

 

Innredningen om bord vitner om at Christian Radich ble bygget som et skoleskip. Banjerdekk med plass for 80-90 elever, en stor bysse for kokkeopplæring, tømmermannsjappe for opplæring av dekksfolk og tidligere var det også et maskinverksted om bord, der det nå er bysse, for opplæring av maskinister. Etter flere ombygninger, sist i forbindelse med covid-19, har skuta en kapasitet på 60 medseilere i tillegg til fast mannskap.

 

Christian Radich var skoleskip for handelsflåten fra 1937 med bare gutter ombord. Senere, i 1983, kom også jenter med, og med unntak av årene 1939-1947 har skuta seilt med elever frem til 1998. Fra 2005 gjenopptok Christian Radich sin skoleskipsstatus.

 

WINDJAMMER  – GIR UNGDOM EN NY START

Christian Radich ble bygget i 1937 for å vise ungdom et alternativ til datidens utenforskap. Christian Radich besluttet i 2018 å fornye sitt mandat overfor ungdom som står i fare for å bli akterutseilt på vei mot aktiv deltakelse yrkeslivet.

 

Windjammer retter seg i hovedsak mot to målgrupper:

  1. Livsmestringsprogram for ungdom som av ulike årsaker sitter fast hjemme og lever i utenforskap. Målet er å tilbakeføre dem til videregående opplæring eller gi dem arbeidsforberedende trening.
  2. Livsmestringsprogram som frafallsreduserende tiltak for ungdom som er i ferd med å gi opp videregående opplæring. I samarbeid med videregående skoler ønsker vi å tilby et 40 dagers intensivt livsmestringskurs og en alternativ læringsarena godkjent som en del av skoleåret. Vår hypotese er at det kan bidra til å snu potensielle «dropouts» til ressurspersoner i sine klasser og sitt nærmiljø.

 

Om sommeren deltar Christian Radich i Tall Ships Races, med unntak av Sea Norway-turene som foregår langs norskekysten. Skuta er alltid like velkommen dit hun kommer.

 

 

Les mer om skutas spennende historie her: https://www.radich.no/historie/

 

 

SPESIFIKASJONER:

Hoveddimensjoner

Total lengde                                      62,50 m

Total lengde m/baugspyd           73,00 m

Bredde                                                9,70 m

Dyp gående                                       4,70 m

Høyde over vannflaten                 37,70 m

Fribord                                                1,33 m

 

 

Seil

Seilareal              1360,0 m2

Skværseil            15 stk

Stagseil                 11 stk

Mesan                  1 stk

 

 

Tonnasje

Nettotonn                                          198,00

Bruttotonn                                         663,00

Deplasement (total vekt)             1050,00 tonn

 

 

Fast besetning

Kaptein                                                1 stk

Styrmann                                            2 – 3 stk

Båtsmann                                           1 stk

Tømmermann                                  1 stk

Matros                                                 4 stk

Maskinist                                            1 – 2 stk

Stuert                                                  1 stk

Kokk                                                     1 – 2 stk

Sersjant (kún sommerhalvår)     1 stk

 

 

Hovedmaskin

Hovedmotor:    Caterpillar 900 hk

Fart med maskin              10 knop

Fart med seil      opp til 14 knop