Innsjekking/utsjekking

Innsjekking er 2 timer før avgang, dersom det ikke er gitt annen informasjon.

Utsjekking er så snart skuta er klarert fra landets myndigheter.

Avgang- og ankomsttider

Endringer i avgangs- og ankomsttider kan forekomme, og man må ta høyde for dette når man bestiller annen transport. Ankomsten kan bli tidligere, men du kan bo om bord til oppgitt ankomsttid. Vi kan også risikere at det er ventetid inn til kai. Du må ta hensyn til dette ved bestilling av transport til og fra skuta. Reise til og fra havner er ikke inkludert i toktprisen.