For at alles opplevelse om bord skal bli så trygg som mulig, er det helt nødvendig at hver enkelt setter seg inn i og respekterer skipets sikkerhetsregler. Studer skipets sikkerhetsplan på forre banjer og bli kjent med plasseringen av redningsutstyr om bord. Det er ikke tillatt å sitte på rekka av sikkerhetshensyn. Løp ikke på dekk og gå forsiktig i leiderne.

Riggtrening må alltid foregå sammen med fast mannskap. Løse gjenstander, som mobiltelefon, solbriller og lignende må fjernes. Briller må festes med snor. Medseilere kan kun entre riggen når de blir bedt om å gjøre det, eller innhenter tillatelse fra vakthavende offiser eller vaktleder.

Vær oppmerksom på at medisiner mister sin effekt ved sjøsyke. Husk å gi beskjed til sersjant og vaktleder om bord dersom du bruker sjøsyketabletter eller sjøsykeplaster (vi anbefaler plaster som fås på resept). Ved bruk av sjøsykemedikamenter kan du ikke delta i riggklatring en viss tid etter inntak, 6 timer etter inntak av siste tablett og 12 timer etter at sjøsykeplaster er tatt av.