Påmelding

Påmelding av turer skjer online på www.radich.no. Depositum på 25% betales når turen bookes. Resten av betalingen forfaller en måned før avreise. Det er mulig å bestille via e-post, kontakt stiftelsen på seanorway@radich.no. All registrering er bindende.

 

Reiseforsikring

Alle medseilere må ha gyldig reiseforsikring og ulykkesforsikring med vilkår som er dekkende for formålet. Dekningene må være gyldig under hele oppholdet om bord på Christian Radich. Medseilere må være innforstått med at det kan medføre risiko å delta som medseiler om bord på Christian Radich. Personskade kan inntreffe om bord og en dekningsmessig skade vil være dekket av den enkeltes reise og ulykkesforsikring. Stiftelsen er ikke økonomisk ansvarlig for forsinkelser som måtte oppstå, og er ikke ansvarlig for øvrige reisekostnader.

 

Avbestillingskostnader tokt:

Innbetalt beløp refunderes ikke.

 

Kansellering av tokt:

Hvis toktet må kanselleres av uforutsigbare forhold («force majeur»), har medseiler rett til refusjon dersom toktet ikke er påbegynt. Påbegynt tokt og eventuell endring av hjemreise, forutsettes dekket av den enkeltes reiseforsikring.

Dersom vilkåret om minimumsantall deltakere ikke er oppfylt på seiltokt, blir kunden kontaktet senest 4 uker før toktet, og får i slike tilfeller refundert hele det innbetalte beløpet eller får tilbud om å delta på et annen tokt.

Helse

Det er viktig at det opplyses om allergier og all medisinbruk må registreres. Vær oppmerksom på at medisiner mister sin effekt ved sjøsyke. Husk å gi beskjed til sersjant og vaktleder om bord dersom du bruker sjøsyketabletter eller sjøsykeplaster (vi anbefaler plaster som fås på resept). Ved bruk av sjøsykemedikamenter kan du ikke delta i riggklatring en viss tid etter inntak, 48 timer etter inntak av siste tablett og 48 timer etter at sjøsykeplaster er tatt av.

Dersom det senere skulle komme frem at opplysninger er tilbakeholdt og en medseiler viser seg å være til urimelig stor belastning for øvrige medseilere og besetning, eller å utgjøre en fare for seg selv eller andre, kan vedkommende bli satt i land på et sted og tidspunkt som kapteinen ombord finner hensiktsmessig. Videre kostnader til hjemreise etc. må dekkes av medseileren.

 

Personopplysninger

Fordi du seiler som medseilere om bord på tokt, må Stiftelsen innhente personopplysninger som sendes til havnemyndigheter i avgangs- og ankomsthavn. Disse blir behandlet konfidensielt i Stiftelsen og informasjonen slettes i våre arkiver 14 dager etter seilasen.

Under tokt kan det bli tatt bilder av medseilere og skuta, Stiftelsen forbeholder seg retten til å bruke slike bilder i markedsføringsøyemed, både på nett og på trykk.

 

Avgang- og ankomsttider

Endringer i avgangs- og ankomsttider kan forekomme, og man må ta høyde for dette når man bestiller annen transport. Ankomsten kan bli tidligere, men du kan bo om bord til oppgitt ankomsttid. Vi kan også risikere at det er ventetid inn til kai. Du må ta hensyn til dette ved bestilling av transport til og fra skuta. Reise til og fra havner er ikke inkludert i toktprisen.

 

Aldersgrense

Nedre aldersgrense er 8 år på Sea Norway turene hvis ikke det står opplyst noe annet.

Vi har nulltoleranse for alkoholbruk under en seilas. Dette gjelder også i norske og utenlandske havner for medseilere under 18 år.

 

Klagefrist

En eventuell klage på reisen må gjøres skriftlig til Stiftelsen innen en måned etter toktet, enten pr. e-post til seanorway@radich.no eller pr brev til Stiftelsen Christian Radich, Akershusstranda 9, 0150 Oslo.