Språket om bord Christian Radich er engelsk og skandinavisk.